มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน

นักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน มอบเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ