มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มอบสิ่งให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่อไป

 


ย้อนกลับ