มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบสิ่งให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่อไป


ย้อนกลับ