มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทำกิจกรรมและเลี้ยงไอศครีม น้องๆและผู้ปกครองเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558
IMG_9877 IMG_9897 IMG_9899 IMG_9908 IMG_9910


ย้อนกลับ