มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาเทคโนโลยีการผลิต มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ

 


ย้อนกลับ