มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 นักศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มอบเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ


ย้อนกลับ