มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ทิพยประกันภัย ทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ทิพยประกันภัย มอบเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมในการฟื้นฟูเด็กสมองพิการจากการจัดกิจกรรม ชื่อทิพยประกันภัยทำดีเพื่อพ่อ


ย้อนกลับ