มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตัวแทน จากคณะครอบครัวและเพื่อน คุณวิรสุตา  เชื้อรัตนพงษ์

ตัวแทน จากคณะครอบครัวและเพื่อน คุณวิรสุตา  เชื้อรัตนพงษ์ มอบแอลกอฮอล์น้ำ 70 % จำนวน 120 ขวด ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในช่วงระบาดของโควิด -19 ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ