มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตัวแทนจากคุณศิริพร  อัศวสังสิทธิ

ตัวแทนจากคุณศิริพร  อัศวสังสิทธิ มอบอิเล็กโทนไฟฟ้า ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ