มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตัวแทนคุณอภิรดี โตคุณวัฒน์

ตัวแทนคุณอภิรดี โตคุณวัฒน์ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ