มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตัวแทนคุณมยุรี  คารวะสิริธรรม

ตัวแทนคุณมยุรี  คารวะสิริธรรม มอบพัดลม พร้อมเงินสดให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไปขอบคุณมากครับ


ย้อนกลับ