มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ญาติธรรม วัดลาดพร้าว


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 อุบาสก อุบาสิกา และญาติธรรม วัดลาดพร้าว บริจาคเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


 


ย้อนกลับ