มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ชาวไทยในรัฐไอโอว่า สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ชาวไทยในรัฐไอโอว่า สหรัฐอเมริกา บริจาคเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ