มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ชมรมไลน์แดนซ์นครศรีธรรมราช

ขอขอบคุณชมรมไลน์แดนซ์นครศรีธรรมราช ที่ร่วมบริจาคโต๊ะประชุม จำนวน  4  ตัว เก้าอี้ 20 ตัว และเบาะรองฝึกสำหรับใช้ในการฟื้นฟูเด็กพิการ  ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พื้นที่จังหวดนครศรีธรรมราช รวมเป็นเงินมูลค่า 26,100 บาท


ย้อนกลับ