มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 คุณ xiaopei li และครอบครัว

คุณ xiaopei li และครอบครัว มอบชุดโซฟาให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อให้น้องๆและผู้ปกครองที่มารับบริการที่มูลนิธิฯ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ