มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณ Tomoki

คุณ Tomoki และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559

IMG_5474 IMG_5475


ย้อนกลับ