มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณ ศิววิศว์ หาญห้าว

คุณ ศิววิศว์ หาญห้าว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ