มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณ วราชิน  ฉายและเพื่อน ๆ

คุณ วราชิน  ฉาย และเพื่อน ๆ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ