มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณ ภาวัต คุณภาวินี ศิริไกร

คุณ ภาวัต คุณภาวินี ศิริไกร มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป 


ย้อนกลับ