มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณ ภคมน ศรีโรจน์ พร้อม ครอบครัว และเพื่อน

คุณ ภคมน ศรีโรจน์ พร้อม ครอบครัว และเพื่อน มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม และมอบให้กับผู้ปกครองและน้องๆในช่วงระบาดของโควิด -1-9 ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ