มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณ ณฐา และเพื่อนๆ

คุณ ณฐา และเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ