มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณไรวินท์ ศรีวิหค

คุณไรวินท์ ศรีวิหค มอบสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ