มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณแอนและเพื่อนๆ

คุณแอนและเพื่อนๆเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของให้กับผู้ปกครอง และน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ