มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณแสนสุข  จีรพันธุ

คุณแสนสุข  จีรพันธุ (จากโครงการเสนสุข) มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ