มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณแม่ชูศรี คุณสาธิต กาลวัตวานิช

คุณแม่ชูศรี คุณสาธิต กาลวัตวานิช เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครอง และน้องที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ