มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณแฟร์ มงคลและครอบครัว

คุณแฟร์ มงคลและครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ