มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเอนก สีบุญเรือง

คุณเอนก  สีบุญเรือง สนับสนุนสิ่งของให้กับผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

IMG_1716


ย้อนกลับ