มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเอกลักษณ์ สีเล และเพื่อนๆ

คุณเอกลักษณ์ สีเลและเพื่อนๆ มอบเงินและขนมให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ