มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเสาวรส ทองคำพันธุ์

คุณเสาวรส ทองคำพันธุ์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆ ในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ