มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเสาร์ กำลังยิ่ง และครอบครัว

คุณเสาร์ กำลังยิ่ง และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่มาทำกิจกรรม ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ