มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเสฐพงษ์ เอวสุข

คุณเสฐพงษ์ เอวสุข มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ