มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเมลเน้ จิรธรรมาโชติ

คุณเมลเน้ จิรธรรมาโชติ มอบขนมให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ