มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเมย์ และเพื่อนๆ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คุณเมย์ และเพื่อนๆบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ