มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเมธวิน โอภาสเอียมขจร และแฟนครับ

คุณเมธวิน โอภาสเอียมขจร และแฟนครับ มอบไส้กรอก cp ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อมอบให้กับผู้ปกครอง และน้องๆ ที่มูลนิธิฯ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ