มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเมตตา  ศรีเพ็ง และครอบครัว

คุณเมตตา  ศรีเพ็ง และครอบครัวมอบขนมและน้ำผลไม้ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการในวันคล้ายวันเกิน ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ