มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเพ็ญศิริ จิโรจจาตุรนต์

คุณเพ็ญศิริ จิโรจจาตุรนต์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ