มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเพ็ญนภา ทิศแดง

I1คุณเพ็ญนภา  ทิศแดง และเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมในการฟื้นฟูเด็กพิการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ขอบค่ะมากครับ


ย้อนกลับ