มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเพียงตะวัน พลับจินและครอบครัว

คุณเพียงตะวัน  พลับจินและครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ