มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเปล่งฉวี ภูมิถาวร

คุณเปล่งฉวี ภูมิถาวร มอบสิ่งของในวันคล้ายวันเกิดให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ