มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเปรมา วิชรสิทธิ์ และครอบครัว

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 คุณเปรมา  วิชรสิทธิ์ และครอบครัวบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ