มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเปมมิกา   วัฒนอำพล และเพื่อนๆ

คุณเปมมิกา   วัฒนอำพล และเพื่อนๆ มอบเงินและนมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ