มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเนตรนภา สวนทิพน์ และเพื่อนๆ

คุณเนตรนภา สวนทิพน์ และเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พร้อมมอบขนมให้กับน้องและผู้ปกครองด้วย ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ