มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเขมกร ทัศนภักดี และครอบครัว

คุณเขมกร ทัศนภักดี และครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิฯพร้อมมอบสิ่งของให้กับน้องๆและ มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป  ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ