มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอุมาพร จันทราสินธ์

คุณอุมาพร จันทราสินธ์ มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ