มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอุนนดา วังภูมิใหญ่

คุณอุนนดา วังภูมิใหญ่ มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการฟื้นฟู น้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ