มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอิทธิพัฒน์ เอี้อเสริมพงษ์

คุณอิทธิพัฒน์ เอี้อเสริมพงษ์  มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการในวันคล้ายวันเกิด เพื่อส่งต่อให้กับให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ