มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอาทิตยาภา โพธิยา

คุณอาทิตยาภา โพธิยา มอบ ”เวชภัณฑ์และยา” เพื่อ ใช้สำหรับค่ายฟื้นฟูเด็กพิการ (โดสะโฮ) ระหว่างวันที่ 24-29 ธันวาคม 2566 ณ ค่ายห้วยน้ำใส จ.ฉะเชิงเทรา ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ