มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอัญชลี เพ็งพืช และเพื่อนๆ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คุณอัญชลี  เพ็งพืช และเพื่อนๆ มอบสิ่งของ และเงิน ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป
ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ