มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอัจฉรี อิ่มสมัย

คุณอัจฉรี อิ่มสมัย มอบเงิน 2,000 บ ในวันคล้ายวันเกิดให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ