มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอังคณา ลาภสาร และคุณบุญญานันท์ ต๋าตา 

คุณอังคณา ลาภสาร และคุณบุญญานันท์ ต๋าตา  มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ